Turkish Arabic English

Hava Durumu

ANKARA

Ekmeklik - Makarnalık Buğday Satışı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden intikal eden; Ekmeklik Buğday ve Makarnalık Buğday Satışlarına ilişkin yazılar ekte yer almaktadır.

Ekmeklik Buğday Satışı için tıklayınız.

Makarnalık Buğday Satışı için tıklayınız.

Mera Fonu Kesintisi Kaldırıldı.

Mera Fonu Kesintisi kaldırılmıştır.Ayrıntılar için tıklayınız.

Yan Ürün Satışları Hk.

Et ve Süt Kurumu - Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü'nden tarafımıza intikal eden "Yan Ürün Satışları Hk." yazısını görüntülemek için tıklayınız.

Yozgat Et Kombinası Duyuru: MERZİFON İLÇESİ YAĞ SATIŞI

Yozgat Et Kombinası Müdürlüğünden tarafımıza iletilen Merzifon İlçesi Yağ satışı konulu yazısı için tıklayınız.

Nohut ve Mercimek Satışı

 

Toprak Mahsulleri Ofisi - Samsun Şube Müdürlüğü'nden tarafımıza intikal eden "Nohut ve Mercimek Satışı" yazısını görüntülemek için tıklayınız.

x

DUYURU

            Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7161) 18/01/2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 24. Maddesi ile 4342 Sayılı Mera Kanununun 30 ncu maddesinin (c)  ve (d) bentleri kaldırılmılştır.

            Bu Kapsamda ;

c) Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde 1’i oranında ,süt işleyen kuruluşlarca yapılacak kesinti,

d) Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyük ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde 1’i oranında satıcılardan alınacak pay, kesintileri kaldırılmıştır.

            Buna göre ; 17/01/2019 tarihine kadar düzenlenmiş olan evraklarda (müstahsil makbuzu,fatura) mera fonu kesintisi yapılmaya devam edilecek olup , 18/01/2019 ve sonrası ilgili tüm evraklarda ise mera fonu kesintisi yapılmayacaktır.

            Canlı hayvan ve süt alım-satımı yapan üyelerimize ve sektör temsilcilerine , mevzuat değişikliğine göre işlem yapılması hususunu önemle hatırlatırız