Turkish Arabic English

Hava Durumu

ANKARA

Cibuti Özel Özel Ekonomik Bölgesi Toplantısı

17 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da (Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi 3. Kat Toplantı Salonu, saat 14:00'da) Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna TURAGAY başkanlığında ilgili kurum ve Cibuti Özel Ekonomi Bölgesi'ne ilgi duyan ve yatırım yapmak isteyen firmalarının katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir.

İlgili yazının detayları için tıklayınız.

Hububat Satışı

Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Şube Müdürlüğü'nden tarafımıza intikal eden yazıda satışa açılan yerli ve ithal arpalar için talep toplama süresi 11 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yazıyı görüntülemek için tıklayınız.

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB'unda üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

http://www.mevzuat.gov.tr/ internet sitesinde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi'ne ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile Oda/Borsanız vasıtasıyla en geç 2 Aralık 2019 tarihine kadar TOBB'a iletilmesi gerekmektedir. Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/malivesosyalpolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir.

Suriye'ye Un Hibesi

Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla ekmeklik buğday karşılığı 15.000 ton (± %20 TMO opsiyonunda) çuvallı unun temin ihalesi, 04.12.2019 tarihi saat 10.30’da TMO Genel Müdürlüğü'nde yapılacaktır. 

Detaylı bilgiler için tıklayınız.

Avrupa KOBİ Haftası

Avrupa KOBİ Haftası bu yıl 23-29 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.