Turkish English

Hava Durumu

ANKARA

Başkan Bora, Yapılan Ekonomik Tedbirleri Değerlendirdi

Başkan Bora, Yapılan Ekonomik Tedbirleri Değerlendirdi

Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi BORA, Koronavirüs’ün (Covid-19) yarattığı ekonomik zorlukların çözümü için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) devlet ve hükümet nezdindeki başarılı lobi faaliyetlerini ve elde edilen sonuçları değerlendirdi.

Küresel krizin zararlarına karşı tüm Türkiye ile birlikte, TOBB başta olmak üzere, oda ve borsaların yoğun gayret sarf ettiğini belirten Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi BORA, sorunlara ilişkin raporlar hazırlandığını ve TOBB’un bu raporlar ışığında kamu kurum ve kuruluşları ile sonuç veren girişimlerde bulunduğuna dikkat çekti.

TOBB’un, oda ve borsalardan aldıkları talepleri, gerekli makamlarla yaptığı görüşmelerle 19 maddede çeşitli sonuçlar elde ettiğini duyuran Başkan Bora, “Elde edilen sonuçlar gerekli, yerinde ve değerlidir. Devletimize teşekkür ederiz. Dileğimiz olumlu gelişmelere ilişkin haberlerin, artarak ve yaygınlaşarak devam etmesidir. Sağlıkta ve ekonomide yaşanılan bu kriz ortak akıl, sürat, çözüm odaklılık ve dayanışma ile aşılacaktır.” açıklamasında bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi BORA, değerlendirmesinde “Birçok sektörde KDV, SGK ödemelerinin ertelenmesinden kredi desteğine, finansman katkısından kredi kullanım sürelerinin uzatılmasına, kredi sicilinden kamu idaresinin kira almamasına, çalıştırılamayan personelin maaşlarından icra iflas takiplerinin bir süreliğine durdurulmasına önemli gelişmeler yaşanmıştır. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin açılmasıyla piyasada önemli bir likidite rahatlaması oluşmasını öngörüyoruz. Oda ve Borsaların desteği, TOBB’un gayreti ve devletimizin katkısıyla bu karanlıktan aydınlığa en kısa zamanda çıkılacaktır.” dedi.

SONUÇLANAN TALEPLER (23 Mart 2020 itibariyle)

1. Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizasyon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek.

2. KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere öncelik verilecek.

3. Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave finansman desteği sağlanacak.

4. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek.

5. İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

6. Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.

7. KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek.

8. Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının %60’ına kadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği süreci kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.

 9. Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacak.

10. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek.

11. İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulacak.

12. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülecek.

13. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

14. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.

15. Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e indirilecek.

16. Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

17. Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.

18. Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.

19. Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.

 

24 MART TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER
 
1. Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi.
 
2. Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi.
 
3. Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.
 

25 MART TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER

1-Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak

2-Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi*

3-1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak*

4-Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi*

5-Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi*

6-24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek*

7-Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı.

26 MART TARİHİ İTİBARIYLE SONUÇLANAN TALEPLER

1-Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü

2-Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi

3-Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak

4-Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek

 

 

x

BORSAMIZDA 01/10/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN HES KODU SORGULAMA UYGULAMASI BAŞLATIMIŞTIR.BORSAMIZA GELECEK ÜYE VE ZİYARETÇİLERİN HES KODU ALMALARINI RİCA EDERİZ. HES KODU NEDİR NASIL ALINIR ?

http://www.tokattb.org.tr/index.php/manset-haberler/2361-hes-kodu-nas%C4%B1l-al%C4%B1n%C4%B1r.html