Turkish Arabic English

Hava Durumu

ANKARA

Disiplin Kurulu Üyeleri

 
Adı Soyadı
Ayhan ŞAHİN
Ünvanı / Görevi
Başkan - Tokat

 

 
Adı Soyadı
Çetin TEMİZ
Ünvanı / Görevi
Üye - Erbaa

 

 
Adı Soyadı
Erdal ARSLAN
Ünvanı / Görevi
Üye - Taşova

 

 
Adı Soyadı
Adem ARUK
Ünvanı / Görevi
Üye - Pazar

 

 
Adı Soyadı
Hasan ÖZCAN
Ünvanı / Görevi
Üye - Tokat
x

DUYURU

            Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7161) 18/01/2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 24. Maddesi ile 4342 Sayılı Mera Kanununun 30 ncu maddesinin (c)  ve (d) bentleri kaldırılmılştır.

            Bu Kapsamda ;

c) Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde 1’i oranında ,süt işleyen kuruluşlarca yapılacak kesinti,

d) Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyük ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde 1’i oranında satıcılardan alınacak pay, kesintileri kaldırılmıştır.

            Buna göre ; 17/01/2019 tarihine kadar düzenlenmiş olan evraklarda (müstahsil makbuzu,fatura) mera fonu kesintisi yapılmaya devam edilecek olup , 18/01/2019 ve sonrası ilgili tüm evraklarda ise mera fonu kesintisi yapılmayacaktır.

            Canlı hayvan ve süt alım-satımı yapan üyelerimize ve sektör temsilcilerine , mevzuat değişikliğine göre işlem yapılması hususunu önemle hatırlatırız