Turkish Arabic English

Hava Durumu

ANKARA

Tarihçe

Kanununda yazılı esaslar çerçevesinde, borsaya dahil maddelerin alım ve satımı,fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere 5590 Sayılı Kanunun 2567 sayılı kanunla değişik 33’ncü maddesine istinaden, çalışma alanları Tokat il sınırları ile çevrili olmak üzere 1988 yılında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün onayı ile kurulmuş olup,İlk olarak G.O.P Bulvarı üzerinde bulunan,Saray İş Hanı adresinde küçük bir büroda hizmet vermeye başlamıştır.

İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim takvimi sonucu 03.01.1988 Tarihinde Yargı denetiminde yapılan kesinleşmiş  seçim sonuçlarına göre;

 

Kurucu Meclis Üyeleri
 
1
Mustafa ÇAVÄ
Meclis Başkanı
2
Recai YILDIRAY
Meclis Başkan V.
3
Burhan YAMANOĞLU
Meclis Üyesi
4
Ahmet ÇELTEK
Meclis Üyesi
5
Necdet Duran KOÇ
Meclis Üyesi
6
Ahmet DÖKÜLEN
Meclis Üyesi
7
Mustafa YAŞAR
Meclis Üyesi
8
Oktay SALEPÇİGİL
Meclis Üyesi
9
Dursun ALTUNTAޞ
Meclis Üyesi
10
Hüsamettin BAޞÇIOОLU
Meclis Üyesi
11
Selami EŞMELER
Meclis Üyesi
12
SadIk YILDIZ
Meclis Üyesi
13
Ömer ESÇAN
Meclis Üyesi
14
RüŞtü ÇELİK
Meclis Üyesi
 
 
Yine Ä°lçe seçim Kurulu gözetiminde 07.01.1988 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu kesinleşmiş seçim sonuçlarına göre;
 
 
                                                        Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri
 
1
Burhan YAMANOОLU
Yönetim Kurulu Başkanı
2
Dursun ALTUNTAŞ
Yönetim Kurulu Başkan V.
3
Ahmet ÇELTEK
Yönetim Kurulu Üyesi
4
Ahmet DÖKÜLEN
Yönetim Kurulu Üyesi
5
Ömer ESİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Kanun gereği çalışma alanı Tokat Merkez ve ilçeleri olarak belirlenen Ticaret borsamız, Amasya ilinde ikamet eden Esnaf ve Sanayicilerin talepleri doğrultusunda alınan, 04.09.1991 tarihli Meclis kararı ile,Ticaret Borsası bulunmayan Amasya Merkez ve Çalışma alanımız sınırlarına yakın olan bazı ilçelerini de çalışma alanına dahil etmiştir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 12.06.2003 tarihli yazısı ile Zile  İlçemizde  Ticaret Borsası kurulması uygun görüldüğünden  Zile ilçesi çalışma alanımızdan çıkartılmış ve Ticaret Borsamız çalışma alanı Zile İlçesi dışarıda kalacak şekilde il sınırları olarak yeniden belirlenmiştir.

Kuruluşundan bu güne Tokat ve ilçelerinde faal olarak çalışan Ticaret Borsamız İşlem hacmini günden güne artırarak,bölgemizde etkin ve verimli bir kuruluş haline gelmiştir.15.08.2010 tarihinde  kendi hizmet binasına taşınarak, gerek personel gerekse donanım yönünden daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam etmektedir.

x

DUYURU

            Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7161) 18/01/2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 24. Maddesi ile 4342 Sayılı Mera Kanununun 30 ncu maddesinin (c)  ve (d) bentleri kaldırılmılştır.

            Bu Kapsamda ;

c) Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde 1’i oranında ,süt işleyen kuruluşlarca yapılacak kesinti,

d) Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyük ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde 1’i oranında satıcılardan alınacak pay, kesintileri kaldırılmıştır.

            Buna göre ; 17/01/2019 tarihine kadar düzenlenmiş olan evraklarda (müstahsil makbuzu,fatura) mera fonu kesintisi yapılmaya devam edilecek olup , 18/01/2019 ve sonrası ilgili tüm evraklarda ise mera fonu kesintisi yapılmayacaktır.

            Canlı hayvan ve süt alım-satımı yapan üyelerimize ve sektör temsilcilerine , mevzuat değişikliğine göre işlem yapılması hususunu önemle hatırlatırız