Turkish Arabic English

Hava Durumu

ANKARA
Görüntüleme Sayısı 
Başlık Oluşturma Tarihi
11/02/2018 11 Şubat 2019
08/02/2019 08 Şubat 2019
07/02/2019 07 Şubat 2019
06/02/2019 06 Şubat 2019
05/02/2019 05 Şubat 2019
04/02/2019 04 Şubat 2019
31/01/2019 31 Ocak 2019
30/01/2019 30 Ocak 2019
29/01/2019 29 Ocak 2019
28/01/2019 28 Ocak 2019
x

DUYURU

            Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7161) 18/01/2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 24. Maddesi ile 4342 Sayılı Mera Kanununun 30 ncu maddesinin (c)  ve (d) bentleri kaldırılmılştır.

            Bu Kapsamda ;

c) Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde 1’i oranında ,süt işleyen kuruluşlarca yapılacak kesinti,

d) Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyük ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde 1’i oranında satıcılardan alınacak pay, kesintileri kaldırılmıştır.

            Buna göre ; 17/01/2019 tarihine kadar düzenlenmiş olan evraklarda (müstahsil makbuzu,fatura) mera fonu kesintisi yapılmaya devam edilecek olup , 18/01/2019 ve sonrası ilgili tüm evraklarda ise mera fonu kesintisi yapılmayacaktır.

            Canlı hayvan ve süt alım-satımı yapan üyelerimize ve sektör temsilcilerine , mevzuat değişikliğine göre işlem yapılması hususunu önemle hatırlatırız