Hava Durumu

ANKARA

ÜYE AİDAT İŞLEMLERİ

 

ÜYE AİDAT İŞLEMLERİ

5174 Sayılı Kanun gereğince, Tokat Ticaret Borsası'na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir.

Yıllık Aidatların son ödeme günü,
1. Taksit 30 HAZİRAN
2. Taksit 31 EKİM

Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı uygulanır.

Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.