Hava Durumu

ANKARA

İhaleli Satışlar- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Sivas Et Kombinesi Müdürlüğü'nden  tarafımıza ulaştırılan yazıda;

Kesimi yapılan büyükbaş/küçükbaş hayvanlardan elde edilen deri, sakatat ve kesimi yapılan büyükbaş/küçükbaş hayvanlardan elde edilen deri, sakatat ve yan ürünlerin 4'er aylık dönemler halinde online sistem ile satışları gerçekleştirilmektedir.

Bu itibarla; 2022 yılı aylarını kapsayan Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 4 aylık dönemde üretilecek olan;

Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derisi dahil) 9 Ağustos 2022 Salı günü saat 10:00'da

Küçükbaş hayvan derileri 9 Ağustos 2022 Salı günü saat 14:00'te

Küçükbaş hayvan bağırsakları 9 Ağustos 2022 Salı günü saat 16:00'da

Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri (hayvansal yağlar hariç)10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da

Küçükbaş hayvan sakatatları 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te online sistem ile satışa çıkarılacaktır.

Kombinalarımızca 2022 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan 4 aylık dönemde üretilecek olan hayvansal yağlar ve Adana Et Kombinası Müdürlüğü tarafından Eylül-Aralık/2022döneminde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan işkembeler Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığınca üretimde kullanılması planlandığı için satışa çıkarılmaycaktır.

Söz konusu satışlara ilişkin olarak hazırlanan şartnameler ve geçici teminat miktarlarını gösteren tabloya aşağıda verilen linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Büyükbaş Deri  Şartnamesi 

Büyükbaş Sakatat Şartnamesi

Küçükbaş Deri ve Bağırsak Şartnamesi

Küçükbaş Sakatat Şartnamesi

Geçici Teminat Tutarları