Hava Durumu

ANKARA

BASIN AÇIKLAMASI

ANKARA ZİYARETLERİMİZİ TAMAMLADIK
14 Mayıs’ta gerçekleşen genel seçimler ile mecliste şehrimizi temsil etmek için yetki alan kıymetli milletvekillerimiz ile Ankara bürokrasisinde güçlü olan Tokatlı hemşerilerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi kısmen tamamladık. Bu anlamda her geçen gün Ankara siyaseti ve bürokrasisinde daha da güçleniyor olduğumuzu görmek bizleri mutlu etti. Hemşerilerimizin karar alıcı bir pozisyonda olması, ister istemez şehrimize tüm ilçeleri ile birlikte pozitif anlamda yansımaların olmasına da vesile oluyor.
Personel daire başkanlarımızdan genel müdürlerimize, bakan yardımcılarından farklı şehirlerde siyaset yapmalarına rağmen aslen Tokatlı olan milletvekillerine kadar, başımızı çevirdiğimiz her noktada bir hemşerimize rastlıyoruz. Ama önemli olan tüm bu insanların birlikte ve uyum içerisinde olmasını ve hatta birlikte çalışmasını sağlamaktır diye düşünüyoruz.
Tokat örneğinden yola çıkarsak, birbirinden farklı kurumların ya da insanların bir arada uyum içerisinde çalışmasının sağlanması ile şehirde ciddi kazanımlar elde edildi. Valiliği, özel idaresi, belediyeleri, sivil toplum örgütleri, dernekleri, medyayı ve siyaseti organize bir şekilde belirli bir hedef için çalışmaya iten yegane şey bu uyum ve birliktelikti. Bu uyum ile siyaset birçok yatırımın şehre gelmesini sağladı. Bu uyum ile kamu, birçok kamusal yatırımının şehre gelmesini sağladı. Hibe ve teşvikler ile ajans destek ve çağrılarını saymıyorum bile.
Tüm bunları gördükten sonra yakalanan uyumun başaktörlerindeki değişimle yaşanabilecek sorunlar da olabiliyor. Biz daha önceki dönemlerde Güçbirliği Platformu olarak valilerin atandıkları illerde durdukları süreyi az bulduğumuzu söylemiştik. İlk 6 ayın şehri ve şehrin insanlarını tanımayla, sonraki 6 ayın öngörüye bağlı planlama ve çalışmaların başlatılmasıyla, sonraki yılın ise somut adımların atılması ve projelendirme dönemini olduğunu varsayacak olursak, çoğu zaman 2 yılı bile bulmayan bir süreç sonrasında şehrin valisinin değişmesinin yapılan çalışmaların bir bölümünün, şehirde yeni bir bakış açısıyla yeni bir yönetim anlayışının hakim olması ile birlikte tamamlanmadığını gördüğümüzü de söylemiştik. Hatta borsamız öncülüğünde hayata geçirmeyi düşündüğümüz Buğday Pazarı Projemizin bu kısa süreli görevlendirmeler nedeniyle 3 valimiz ile istişare edildiği de bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
Tabi bu dönem biraz daha şanslıyız. Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu’nun Ordu Korganlı olması nedeniyle bölgeyi ve insanını iyi tanıması ve daha önce Reşadiye’de kaymakam olarak görev yapması bizler için artı getirdi. Ama yetmez. Sayın Valimizin en az 3 yıl daha şehrimizde olmasının Tokat’a büyük bir ivme kazandıracağına olan inancımız tam. İlçelerimizde de aynı şekilde çok başarılı işlere imza atan kaymakamlarımız da bulunuyor. Aynı şekilde onların da ilçelerimizde görevlerine devam etmesi lokal anlamda da şehrimize büyük katkılar sağlayacaktır.
Sözün özü hem Tokat’ta hem de Ankara gibi güçlü olduğumuz diğer illerde bulunan Tokatlı bürokrat ve siyasilerin uyum içerisinde çalışması gerektiğini son derece önemsediğimizi belirtmek istiyoruz. Tokat’ta yakalanan bu uyumun ana aktörlerin değişmemesiyle katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz. 05.07.2023
Lütfi Bora
Tokat Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı