Turkish English

Hava Durumu

ANKARA

Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden (Sivas Şubesi) tarafımıza ulaştırılan Peşin Hububat Satışları (Genel ve Sözleşme Bazında)  konulu yazıda; 

Stoklarınızda bulunan ve ekli listede yer alan arpa, bakliyat, pirinç ve çeltikler aşağıda belirtilen 
esaslar  ve  ekte  yer  alan  fiyatlarla  05 Temmuz 2021  tarihinden  itibaren  peşin  bedel  mukabilinde
satılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için ;Tıklayınız.

Ek.1 için : Tıklayınız.

Ek.2 için : Tıklayınız.