Turkish Arabic English

Hava Durumu

ANKARA

TOKAT İL GIDA TARIM VE HAYVACILIK MÜDÜRÜNDEN BORSAMIZA ZİYARET

TOKAT İL GIDA TARIM VE HAYVACILIK MÜDÜRÜNDEN BORSAMIZA ZİYARET
Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin ,Şube Müdürü Melih Nadir ve Şube Müdürü Salih Çelik ile beraber Borsamız Yönetimiyle bir araya geldi. Gerçekleşen ziyaret Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora'nın makamında gerçekleşti. Ziyarete Yönetim Kurulu Üyelerimiz Celal Akın, ve Meclis Başkanımız Nureddin Söyler de katıldı.

TOKAT TİCARET BORSASI, TARIM FUARINA 50 ÜRÜN İLE KATILDI

TOKAT TİCARET BORSASI, TARIM FUARINA 50 ÜRÜN İLE KATILDI

            Tokat Ticaret Borsası 9-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Tokat Tarım Fuarı'nda üyeleri tarafından üretilen 50 ürünün tanıtımını yaptı. Tokat Ticaret Borsası'nın bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Tokat Tarım Fuarı'nın en büyük iştirakçilerinden birisi olduğunu söyleyen Başkan Lütfi Bora, bundan önceki 5 fuarda olduğu gibi bu yıl düzenlenen fuarda da Borsa Üyeleri tarafından üretilen ürünlerin açılan stantta sergilenip tanıtımlarının yapıldığını söyledi. Başkan Bora: "Tokat Tarım Fuarı bölgemizin ciddi anlamda gereksinim duyduğu güzel bir organizasyon. Bu fuarın 6 yıldır kentimizde gerçekleştiriliyor olması, tarım ve hayvancılık teknolojilerini üretenler ve tüketenler için kentimizi merkezi bir pazar haline getiriyor. Aracı firmaların da büyük ilgi gösterdiği fuarda bizde üyelerimizin üretmiş olduğu ürünleri açtığımız stant vasıtasıyla tanıtmaya çalışıyoruz. Yapılan bu tanıtımlarla hem üyelerimizin yeni bayi ve doğal olarak yeni pazarlara ulaşmasını sağlamayı öncelikli hedefimiz olarak görürken, yine üretilen ürünlerimizin doğrudan tüketicilere de tanıtımlarını yaparak tüketimde tercih etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuyoruz. Organizasyonun önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir hale geleceğine olan inancımın tam olduğunu da özellikle belirterek, standımızı ziyaret eden tüm hemşerilerimize, üyelerimize, yöneticilerimize ve 4 gün süren tanıtım faaliyetlerinde özverili çalışmalarından ötürü borsamız personeline teşekkür ediyorum" dedi.

12. ETAP EKONOMİK YATIRIMLAR TEBLİĞİ YAYIMLANDI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/22)

      Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)  13 Eylül 2017  tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı

      (1) Ekonomik yatırım konuları ve  yatırım tutarı

a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 2.000.000 TL

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha, 2.000.000 TL

c) Soğuk hava deposu, 2.000.000 TL

ç) Çelik silo, 2.000.000 TL

d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,   2.000.000 TL

e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, 2.000.000 TL.

f) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, 1.500.000 TL.

g) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları. 500.000 TL.

          1- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık nakil tankı (Balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı), kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı.

         2- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır) ceviz hasat makinesi.

        3- Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.

        4- Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel (Bağımsız veya blok şeklinde tünel), meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü.

        5- Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,

        6- Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu,

         (2) Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

 a) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası, üst limitini geçemez.

b) Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası'dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

c) Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

d) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

e) Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

 3)   Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:

(1) Yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

(2) Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

(3) Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

(4) Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri,ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

(5) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

(6) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

4) Başvuru süresi :

Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde, (13 Eylül 2017 - 11 Aralık 2017) tarihleri arasında elektronik ağ üzerinden yapılır.

 5) Başvurulacak yerler:

       Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yaparlar.

      Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Sayın Orhan ŞAHİN yatırımcılarımızın mağdur olmamaları için proje başvurularının süresi içerisinde eksiksiz olarak internet ortamında ONLİNE olarak yapmaları gerektiğini açıklamasında bulunmuştur

Tebliğ ve Uygulama Rehberi için Tıklayınız….

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız

TOKAT TİCARET BORSASI'NDAN 796 ÖĞRENCİYE BOT YARDIMI

TOKAT TİCARET BORSASI'NDAN 796 ÖĞRENCİYE BOT YARDIMI

Tokat Ticaret Borsası 796 öğrenciye bot yardımı yaptı.

Tokat Ticaret Borsası öğrencileri bu yıl da unutmadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de verdiği destekle kış öncesinde öğrencilere eğitim yardımı yapan Tokat Ticaret Borsası, bu yıl toplamda 796 öğrenciye bot yardımı yaptı. Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora'nın talimatıyla gerçekleştirilen bot yardımları Tokat, Turhal, Erbaa, Pazar ve Niksar'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Yardım kapsamında toplamda 18 okula 796 çift ayakkabı yardımı yapıldı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, havalar iyiden iyiye soğumadan önce bu yardımların ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırılması için gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Bora; "Bu yardımlarımızı imkanlarımız dahilinde her yıl yapmaya devam edeceğiz. Tokat'ta 10, Turhal'da 1, Pazar'da 3, Şenyurt'ta 1, Erbaa'da 2 ve Niksar'da 1 okulumuzdaki 796 öğrencimize yardımlarımızı ulaştırdık. Bu vesile ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Yönetim Kurulu ve Meclis Kurulumuzdaki arkadaşlarıma ve Borsamız Personeline özverilerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

WhatsApp-Image-2017-11-03-at-091250
WhatsApp-Image-2017-11-03-at-091133
WhatsApp-Image-2017-11-03-at-091252-2
WhatsApp-Image-2017-11-03-at-091328

TMO 2017 DÖNEMİ MISIR ALIM FİYAT VE POLİTİKALARINI AÇIKLADI

TMO 2017 DÖNEMİ MISIR ALIM FİYAT VE POLİTİKALARINI AÇIKLADI

TMO, 2017 dönemi mısır alım fiyat ve politikalarını kamuoyu açıklaması ile duyurmuştur. TMO'nun kamuoyu açıklaması:

KAMUOYU AÇIKLAMASI 
2017 DÖNEMİ MISIR ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI

            2017 yılı mısır üretiminin geçen yıla göre % 8 azalışla 5,9 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

           
Ülkemizde I. ürün mısır hasadı 4 Ağustos'ta başlamış, bugün itibarıyla %50 seviyelerine ulaşmıştır.

            TMO, 7 Ağustos 2017 itibarıyla üreticilere depolama ve finansman imkânı sağlamak amacıyla emanet alımlara başlamış olup bugüne kadar 102 bin ton mısır alımı gerçekleştirmiştir.

            TMO mısır alım fiyatı 19 Eylül 2017 itibarıyla 760 TL/ton olarak açıklanmıştır. 

           
TMO, 222 alım noktasına ilave olarak kapasitesi 1 milyon 400 bin tonu bulan 30 lisanslı depo işletmesinde de alım yapmaktadır.

            Üreticilerimiz sözleşme imzalanan lisanslı depolarda;

            Mısırını hızlı bir şekilde teslim edebilecek,

  • % 2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf tutulacak,
  • Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin % 75'ine kadar kredi kullanabilecek, kredi faizinin % 50'si devlet tarafından karşılanacaktır.

            Bu avantajlarla beraber peşin ödeme yapılması da dikkate alındığında üreticilerimizin lisanslı depolara mısır teslim etmeleri menfaatlerine olacaktır.

Bu yıl TMO tarafından mısır alımlarında izlenecek politikalar şunlardır:

            TMO iş yerlerine veya sözleşme imzalanan lisanslı depolara mısır bırakan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.

            Mısırını TMO işyerlerine teslim eden üreticiler 29.09.2017 tarihine kadar depo kira ücreti vermeden mısırını geri çekebilecek, açıklanan fiyatla TMO'ya satabilecek veya emanette bırakabilecektir.

            Mısırını sözleşme imzalanan lisanslı depolara teslim eden üreticiler ise 29.09.2017 tarihine kadar mısırı TMO'ya satmaları durumunda depo kira ücreti Kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

            Mısırını anlaşmalı bankalardan alınan banka kartı ile teslim eden üreticilere ödemeler 20 gün içerisinde, banka kartı ile teslim etmeyenlere ise 30 gün içerisinde yapılacaktır. Sözleşme imzalanan lisanslı depolara mısır teslim eden üreticiler ise mısırını TMO'ya satmaları halinde ödemeler peşin olarak yapılacaktır.

            Tüccar ve şirketlerden (ÇKS Belgesi olmayanlardan) 31 Aralık 2017 tarihine kadar emanet alım yapılacaktır. Tüccar ve şirketler talepleri hâlinde TMO depolarında bulunan emanet mısırlarını 31 Mayıs 2018 tarihine kadar TMO'ya satabileceklerdir

            TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir.

            Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alınabilecektir

            Ürününü TMO depolarına emanete bırakan üreticiler makbuz senedini kullanarak TMO'dan            % 30avans alabilecektir.

            Üretici ve tüccarlar, emanete bırakılan mısır için TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. Makbuz senedi karşılığı kredi kullananların kredi faizinin % 25'i TMO tarafından ödenecektir.

TMO'ya mısır teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;

ÇKS bilgilerini güncellemeleri,

Randevularını mutlaka almaları,

Ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri,

Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerekmektedir.

Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.