Turkish English

Hava Durumu

ANKARA

Yıllık Aidat

YILLIK AİDAT

Tokat Ticaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak Yıllık Aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ 

DERECESİ                                             KAYIT ÜCRETİ                                     AİDAT

1.DERECE                                                420,00 TL                                         420,00 TL

2.DERECE                                                400,00 TL                                         400,00 TL

3.DERECE                                                380,00 TL                                         380,00 TL

4.DERECE                                                360,00 TL                                         360,00 TL

5.DERECE                                                340,00 TL                                         340,00 TL

6.DERECE                                                320,00 TL                                         320,00 TL