Hava Durumu

ANKARA

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.
TOKAT TİCARET BORSASI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanan ‘'Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' 31/7/2009   tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin" 6'ncı maddesiyle; kamu hizmetini doğrudan sunan birimler tarafından kamu hizmet standardı tablolarının hazırlanarak vatandaşların kolayca görebileceği panolarda ve kurumsal internet sayfalarında ilan edilmesi hususları hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak Borsamızda gerekli çalışmaları yaparak, ilgili mevzuat uyarınca Borsamız tarafından sunulan hizmetlere ilişkin Hizmet Standardı tablosunu hazırlamıştır.
Hazırlanan Tokat Ticaret Borsası Hizmet Standartları Tabloları Aşağıdadır.

Hizmet standatları tablosuna ulaşmak için tıklayınız...